Tıbbi Mümessillik Kursu

Tıbbi Mümessillik Kursu

Medikal firmaların ürettiği ilaç, tıbbi cihaz gibi malzemeleri, hastane sağlık ocağı gibi kurum ve kuruluşlara giderek ilgili kişilere pazarlayan kişidir.

 

 

Kimler Katılabilir ?

 

- En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Tıbbi Mümessillik Sertifikası almak isteyenler,
- Tıbbi Mümessillik konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

 

 

Eğitim Programı :  

 
 • Tıbbi Mümessil
 • Tıbbi Mümessilliğe Giriş
 • Tıbbi Mümessilliğin Tarihçesi
 • Tıbbi Mümessillerin Görevleri
 • Tıbbi Mümessillerin İlaç Firmaları ile Olan Çalışmaları
 • İlaç Sanayinin Kuruluşu
 • Dünya İlaç Sanayisi
 • Ülkemizde İlaç Sanayimizin Kuruluşu, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası İlaç Sanayimiz
 • Yabancı ilaç Sektörünün Ülkemize Girişi
 • Türkiye ilaç İşverenleri Endüstrisinin Kurulması, İşleyişi ve ilaç Sektöründe Yaptığı Hizmetler

 

 • 2000'Ii Yıllarda İlaç Sanayimizin Dünyadaki Yeri
 • İlaç Terminolojisi
 • İlaç Sektöründe En Çok Kullanılan Terimler
 • İlaçta Kullanılan Kısaltmalar
 • Temel Anatomi
 • İnsan Anatomisine Giriş
 • Kemikler hakkında genel bilgi
 • Eklemler hakkında genel bilgi
 • Kaslar hakkında genel bilgi
 • Hareket Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Dolaşım Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Üriner Sistem
 • Genital Sistem
 • Endokrin Sistem
 • Sinir Sistemi
 • Santral Sinir Sistemi
 • Deri

 

 • Genel Farmakoloji
 • Farmokoloji Temel Kavramları
 • Onotom Sinir Sistemi İlaçları
 • Santral Sinir Sistemi İlaçları
 • Kardiyovasküler Sistem İlaçları
 • Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
 • Eczacılıkta Kullanılan Temel Malzemeler
 • Eczacılıkta Kullanılan Preparatlar
 • İlaç Terminolojisi
 • Biyokimyasal Terminolojiler
 • İlaç Sanayi Terminolojisi (Sektörel Terminoloji)
 • Eczacılık Terminolojisi

 

 • Tıbbi Etik
 • Tıp Etiğinin Temel Kavramları
 • Tıp Etiğinin Tarihsel Gelişimi
 • Tıp Etiği Kuralları (Dürüstlük, Sır Saklama, Mahremiyet, Saygı) ve Biyoetik
 • Hasta Hakları
 • İlaçla ilgili Yasa ve Bildirgeler
 • İlaç Üretiminde Etik Değerler
 • Hekim - Eczacı - Tıbbi Mümessil İlişkilerinde Etik Değerler ve Deontoloji
 • Dünya İlaç Sanayi
 • İlaç Sanayinin Başlaması ve Dünyada İlacın Geçirdiği Evreler
 • İlaç Sanayinin Bugünkü Durumu
 • Türk İlaç Sektörünün Dünya İlaç Sektöründeki Yeri

 

 • Dünya ve Türk İlaç Sektörünün Karşılaştırılması
 • Ülkemizin İlaç İthalat ve İhracatı
 • Ülkemiz ilaç Fabrikaları
 • Genel Farmakoloji
 • Histamin ve Antihistaminikler
 • Sindirim Sistemi İlaçları
 • Vitaminler
 • Endokrin ve Metabolik Sistemlere Etkili İlaçlar
 • Diüretikler ve Su Elektrolit Dengesini Düzenleyen İlaçlar
 • Zaman Yönetimi
 • Zaman Kavramı
 • Zamanı Sınırlama
 • Zamanı Kullanma

 

 • İlacın Evrimi
 • İlacın Fabrikada imalat Planı
 • İlacın Fabrikada Ambalajlanması
 • İlacın Fabrikadan Depolara Satışı
 • İlacın Depolardan Eczanelere Verilisi
 • İlacın Eczanelerden Halka Sunumu
 • Beşeri Tıbbi Ürünler Tanıtım Yönetmeliği, Temel Yasa ve Yönetmelikler, Eczacılıkla İlgili Yasa ve Mevzuatla İlgili Yönetmelikler
 • Hekim ve Eczacı Ziyareti
 • Hareket Olgusu
 • Dinleme ve Cevap Verme
 • Konuşmanın Sonuçlandırılması
 • Beden Dili
 • Hareketlerin Kontrolü
 • Hareketlerin Ne Anlama Geldiği

 

 • Hareketlerin Sonuca Etkisi
 • İletişim Teknikleri
 • Kurum İçi İletişim Teknikleri
 • Ziyaret Esnasında İletişim Teknikleri
 • İlaç Sektöründe Satış Teknikleri
 • Depolara Satış
 • Eczanelere Satış
 • Hastanelere Satış
 • Genel Farmakoloji
 • Antibiyotikler
 • Antiseptikler
 • Antiparaziter İlaçlar
 • Antikanser İlaçlar
 • Oftalmoloji KBB ve Jinekolojide Kullanılan İlaçlar

 

 • Genel Farmakoloji
 • Radyolojik Taramada Kullanılan Kontrast Maddeler
 • Akut Zehirlenmelerinde Önlemler
 • İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı
 • Fizyopatoloji Ve Farmosotik Teknolojiyle İlgili Temel Kavramlar (Dozaj)
 • GMP ( İyi Üretim Uygulamaları)
 • İlaçların Sınıflandırılması
 • İlaç Etkileşimleri
 • İlaçların Uygulama Yolları
 • İlaçların Emilim, Dağılım, Metobolizma ve Atılımları

 

 • Eşdeğer İlaçların Sosyal Ve Ekonomik Faydaları
 • Eşdeğer İlaçlara Yönelik Düzenlemeler
 • Bitkisel ve Hayvansal Kaynaklı İlaç Ham Maddelerinin Tanımı ve Temel Bilgiler
 • Ülke Genelinde İlaç Firmalarının Çalışma Düzeni
 • Yurt Dışı Kaynaklı İlaç Sektörünün Tanıtılması

 

 • Sağlık Psikolojisi
 • Pratik Uygulamalar (Sınıfta)
 • Pratik uygulamalar (Eczanelerde)
 • Pratik uygulamalar (Hastanelerde)
 • Pratik Uygulamalar (Kliniklerde)
 • Pratik Uygulamalar (Serbest Hekimlere)

 

 

Toplam Süre : 175 Saat

 

 Diğer Halkla İlişkiler/Satış-Pazarlama Kursları Kursları

» Halkla İlişkiler Kursu
» Çağrı Merkezi Elemanı Kursu
» Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Kursu
» İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
» Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Kursu
» Santralist Yetiştirme Kursu
» Tıbbi Mümessillik Kursu
» Vip – Halkla İlişkiler Lider Eğitimi
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi