Yönetici Sekreterlik Kursu

Yönetici Sekreterlik Kursu

Yönetici Sekreteri; kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama işlemlerini yürütme, sunum yapma, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

 

 

Kimler Katılabilir ?

 

En az lise mezunu olan,

Kariyer planını üst düzey yönetici asistanlığı alanında yapmak isteyen

Mesleğinde kendisini geliştirmek isteyen,

İnsan İlişkilerinde başarılı, kreatif

 

 

 

Eğitim Programı :

 

 

 • Ekonomik yaşam ve işletme
 • Genel hukuk tanımı dalları ve kaynakları
 • İletişim süreci nedir? 
 • İletişimde kullanılan sistemler ve rolleri
 • İnsan ilişkileri
 • Bilgisayarda 10 parmak klavye öğrenme ve yazmaya hazırlık
 • Mesleki İngilizce (iletişim)

 

 • Yönetim ve işlevleri
 • Genel hukuk tanımı yasalaştırılması ve uygulanması
 • Büro yönetimi ve yöneticisi
 • İletişim süreci ve insan, insanın olmadığı iletişim
 • Kurumsal ilişkiler
 • Klavyede temel sıra tuşları, vuruş alıştırmaları
 • Dil ve toplum ilişkisi
 • Mesleki İngilizce (iletişim)
 • Yönetsel işlevler
 • Haklar kavramı. Hakların kazandırılması ve kaybettirilmesi
 • Büro sistemleri
 • Ben ve toplum
 • Kurumsal ilişkiler
 • Dördüncü parmak tuşları
 • Dil ve toplum ilişkisi
 • Mesleki İngilizce (iş toplantısı organizasyonu)

 

 • Kurumsallaşma
 • Hakların korunması
 • Büroda yönetsel faaliyetler
 • Kendini algılama ve bilme
 • Kişiler arası iletişim
 • Klavye ile yazmaya hazırlık ve teknik alıştırmalar
 • Türk dilinin yapısı
 • Mesleki İngilizce (İş toplantı ve organizasyonu)

 

 • Yöneltme ve etkileme
 • Kişiler hukuku
 • Büro çevresinin örgütlenmesi
 • İletişim çevresi
 • Konuşma ve karşılık verme
 • Klavyede noktalama işaretlerinin kullanılması
 • Konuşma dili ve yazı dili
 • Mesleki İngilizce (Not tutma)

 

 • Yönetimde kontrol
 • Kişiler hukuku
 • Büronun örgüt yapısı ve bölümlere ayrılması
 • İletişim çevresi
 • Duygular ve ilişkiler
 • Rakam tuşlarının kullanılması
 • Konuşma dili ve yazı dilli
 • Mesleki İngilizce (İş soruşturması yapmak)

 

 • Bağlantı süreçleri
 • Kişiler hukuku
 • Büro işlerinin örgütlenmesi
 • Enformasyon
 • Mesaj ve mesaj gönderme
 • Sembol tuşlarının kullanımı
 • Yazım uygulamaları
 • Mesleki İngilizce (iş soruşturması yapmak)

 

 • İletişim
 • Borçlar hukuku
 • Büro personelinin örgütlenmesi
 • Enformasyon
 • Gürültü ve kontrol
 • Klavye kullanımında hata türleri ve hızlı çalışma
 • Yazım uygulamaları
 • Mesleki İngilizce(Kurallar)
 • Eşgüdümleme
 • Borçlar hukuku
 • Bürolarda iş planlama ve programlama
 • İletişim ilişkileri
 • Strateji geliştirme
 • Okuyarak ve dinleyerek doğru ve hızlı yazma
 • Türkçe’nin bugünkü durumu
 • Mesleki İngilizce (Kurallar)

 

 • İşletmenin işlevleri
 • Ticari işletme hukuku
 • Bürolarda iş basitleştirme teknikleri
 • İletişim ilişkileri
 • Güven, yakınlık ve güç ilişkileri
 • Kelime işlemcide marjların kullanımı
 • Dildeki yabancı sözcükler
 • Mesleki İngilizce (Kurallar)

 

 • İşletmenin işlevleri
 • Şirketler hukuku
 • Büro formlarının yönetimi
 • Kişilerarası iletişim ve konuşmanın ötesi
 • İlişki kurma
 • Tablo, duyuru ve memorandum hazırlama
 • Dil kullanımındaki yanlışlar
 • Mesleki İngilizce (Kurallar)

 

 • İşletmenin işlevleri
 • Ticari senetler
 • Bürolarda dosyalama
 • İletişim ve ilişkiler
 • Kurumsal sorunlar ve çözüm yöntemleri
 • Hızlı ve doğru yazma alıştırmaları
 • Anlatım biçimleri
 • Mesleki İngilizce (Mektuplar)

 

 • Pazarlama karması öğeleri
 • İdari yargı
 • Bürolarda arşivleme
 • İletişim ve ilişkiler
 • Kurumsal sorunlar ve çözüm yolları
 • İş mektupları hazırlama
 • Anlatım biçimleri
 • Mesleki İngilizce (Davetler)

 

 • İşletmenin işlevleri
 • İcra hukuku
 • Bürolarda sistem iyileştirme
 • İlişki sorunlarında alternatifler
 • İş mektubu ve zarf yazma
 • Anlatım uygulamaları
 • Mesleki İngilizce (Davetler)

 

 • İşletmenin işlevleri
 • Bireysel iş ve sosyal güvenlik hukuku
 • Büro otomasyon
 • Hızlı ve doğru yazma alıştırmaları
 • Değerlendirme

 

 • Yönetici kimdir?
 • Yazılı ve sözlü iletişim
 • Yönetici sekreterinin yönetimdeki yeri ve önemi
 • Bilgisayar kullanımına giriş
 • Halkla ilişkiler ve tarihçesi
 • Yazılı anlatım türleri
 • Mesleki İngilizce (Rapor yazma)

 

 • Yönetim sorunları
 • Yazıların niteli ve nicel analizi
 • Yönetici sekreterinin yönetsel beklentileri
 • Paket programlar ve uygulama kavramları
 • Halkla ilişkiler kavramı
 • Yazılı anlatım türleri
 • Mesleki İngilizce (Rapor yazma)

 

 • Yönetimde Z Teorisi
 • Yazışmanın tanımı ve türleri
 • Yönetici sekreterinin kendini, yöneticiyi ve kurumu tanıması
 • İşletim sistemi nedir?
 • İletişim süreci ve halkla ilişkiler
 • Sözlü anlatım türleri
 • Mesleki İngilizce (istatistiklerin okunması)

 

 • Zaman yönetimi
 • Yazıya hazırlık
 • Yönetici sekreterinin nitelikleri ve işlevleri
 • Windows 7
 • Halkla ilişkilerin felsefesi
 • Sözlü anlatım türleri
 • Mesleki İngilizce (Grafiklerin yorumlanması)

 

 

Toplam Süre : 600 Saat 

 Diğer Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kursları Kursları

» Üst Düzey Yönetici Asistanı Kursu
» Yönetici Sekreterlik Kursu
» Yönetici Asistanı Kursu
» Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kursu
» Danışma Görevlisi Kursu
» Temel Sekreterlik Hizmetleri Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi