İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu

 

Türk İşaret Dili öğreticiliği kursu, işaret dilini aktif bir şekilde kullanabilen ve işitme engellilerle iletişim kurabilen bireylerin yetiştirildiği, en az önlisans mezunu olma şartı aranan MEB onaylı 200 saatlik bir eğitim programıdır.

 

 

İşaret Dili Öğreticiliği ve Tercümanlığı'nda Yerine getirmesi gereken görevler ;

 

 

  •  İşitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan engelli bireyler ile iletişim kurulmasını sağlar.
  •  İşaret ve beden dili ilişkisini kurar.
  •  Kamera görüntüsünde el, yüz, baş ve vücudun izlenmesini ve tanınmasını öğretir.
  •  Farklı öğelerden gelen bilgilerin birleştirilerek yapılan işaretlerin tanınmasını sağlar.
  •  Dilin gramer kurallarını kullanarak cümlenin tanınmasını sağlar.
  •  Başarılarını ölçer, sınav sonuçlarını değerlendirir.
  •  Öğrencilere / kursiyere daha ileri bir eğitim almaları hususunda yol gösterir.
  •  TİD 'e göre hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma - çevirmenlik yapar.
  •  Meslek etiği gereklerine uyar.
  •  İşyerinde plan, program ve iş organizasyonu yapar.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, çeşitli dernek ve vakıflarda da işaret dili tercümanı olarak görev yapabilirler. Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, kişisel gelişim alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerlere sertifikalarının kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda sektörde çalışabilirler. İşaret dili öğretici ve tercümanlığı yapabilirler.

 

 

EĞİTİM SONRASI - MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

 

 

EK BİLGİLER

 

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetlerini yapmak için, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, işitme engelliler dernekleri, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ve kursiyerlerin çevrede konu ile ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşların meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

 

 

 

Kimler Katılabilir ?

 

- En az Ön Lisans seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- İşaret Dili sertifikası olanlar,
- İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi almak isteyenler,
- İşaret Dili ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

 

 

Eğitim Programı :

 

·         İşaret Dili Genel Özellikler

·         İşaret ve Beden Dili İlişkisi

·         İletişim ve Günlük Konuşma Dili

·         TİD Özelliklerine Göre Cümleler

·         TİD Cümlelerinde Ekler ve Zaman

·         TİD Cümlelerinde Öğeler

·         TİD’e Göre Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma

·         TİD Kurallarına Göre Çevirmenlik

 

 

Toplam Süre : 200 Saat

 Diğer Öğretmenlik ve Öğretim Kursları Kursları

» İşaret Dili Kursu
» İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu
» Eğiticinin Eğitimi Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi