Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu

45 Saat Süreli MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programımız ; Kişilerin bilgi ve  yetenekleri doğrultusunda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak ve bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacına yönelik bir eğitim programıdır.

 

Eğitim verirken  teknik yetkinlik tek başına hiçbir anlam ifade etmez özellikle etkili sunum ve bilgi transferinde yetersiz kalarak çok iyi bildiğimiz konuları bile öğretmekte yetersiz kalırız.Eğitimde sağ duyulu eğitimci olmak, zor katılımcıyı kazanmak ve motive etmek tekniklerine sahip olmak, sahne duruşu  ve başarılı  sunum hazırlığı MEB onaylı eğiticinin eğitiminde katılımcılarla paylaşılan konuların başında gelmektedir. 

 

 

Eğitime Kimler Katılmalı? 

 

Bu eğitim özel kurumlarda eğitmen olarak yetişen insan kaynakları çalışanları, serbest eğitmenler ve  kamu birim ve kamu kurslarında eğitmenlik yapmak isteyenler katılabilir, ayrıca zorunlu sertifika olarak yangın eğitimi verecekler, ,iş güvenlik uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından da aşağıda yer alan yönetmelik gereği eğiticinin eğitimi belgesini alınması zorunludur.

 

İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programlarında eğitici olmak isteyenler,

Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren bireylerden işini daha profesyonel yapmak isteyenler,

Uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler,

Çalıştığı kurumlarda, kurum içi eğitimi görevini yüklenecek kişiler,

 

 

NEDEN MEB ONAYI GEREKLİ?

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında, diğer şartları sağlaması ile birlikte; 

 

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik;

 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

 

b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az kırk beş saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

 

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete:20.07.2013 - 28713

 

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini, İş Güvenliği Uzmanlarının İş Güvenliği ve İş Sağlığı eğitimleri verebilmeleri için MEB Onaylı Uzmanlık Sertifikası almaları gerekmektedir.

 

 

Eğitim Programı :

 

1.  ÖĞRENMENİN OLUŞUMU 1

2.  ÖĞRENMENİN OLUŞUMU 2

3.  EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA

4.  ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA 2

5.  ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

6.  GERİBİLDİRİM

7.  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

 

Toplam Süre : 45 Saat 

 Diğer Öğretmenlik ve Öğretim Kursları Kursları

» İşaret Dili Kursu
» İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu
» Eğiticinin Eğitimi Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi