Sigortacılık Kursu

Sigortacılık Kursu

Sigorta ve expertiz şirketlerinde çalışabilecek ara eleman yetiştirmektir. Mal, can ve diğer sigorta edilebilir riskleri belirleyip,sigorta poliçesi üretebilme, hasar takip işlemleri yapabilme bilgi, beceri ve sorumluluğuna sahip nitelikli kişidir.

 

Sigorta, kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.

 

Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kuruma sigortacı kurum, bu kurum içerisinde poliçe kesimi ve takibi ile ilgilenen kişilere de sigortacı denir.

 

 

Kimler Katılabilir ?

 

- En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Sigortacılık Sertifikası almak isteyenler,
- Sigortacılık ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

 

 

Eğitim Programı :

 

*Sigortaya Giriş
*Banka-Sigorta İlişkileri
*Kaza Branşı (Kasko ve Sigortalar)
*Yangın ve Mühendislik Sigortaları
*Sağlık Sigortaları
*Nakliyat Sigortaları
*Tarım Sigortaları
*Bitkisel Ürün Sigortaları
*Hayvan Hayat Sigortaları
*Risk ve Hasar İlişkileri
*Sigorta Hukuku
*Sigorta Pazarlaması
*Sigorta Muhasebesi
*Sigorta Aracıları Mevzuatı
*Sigorta Experleri Mevzuatı
*Experlik Süreci, Hasar Tespiti

 

 

Toplam Süre: 170 Saat Diğer Finans ve Muhasebe Kursları Kursları

» Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
» Dış Ticaret Kursu
» Sigortacılık Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi