İlk Yardım Kursu

İlk Yardım Kursu

İlkyardım eğitimin önemi, her geçen gün daha da fark edilmekte, bu alanda kamu ve özel sektör olarak çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.

 

İnsanlığa sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmak, kaza ve yaralanmalardan sağ kalımı arttırmak ve kalıcı sakatlanmaları en aza indirgemek için ilkyardım eğitimini yaygınlaşmak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının bu önemli konuya eğilip, eğitimde ve ilkyardımcı sayısında belli bir standart getirilmesi geç de olsa bir gelişmedir.

 

Ülkemizde 1999 yılı içerisinde 78.000 iş kazası meydana gelmiş, 1.333 işçi yaşamını yitirmiş, 3.407 işçi sürekli iş göremez şekilde sakat kalmış ve 1.9 milyon iş günü kaybı olmuştur.

 

Trafik canavarına her yıl binlerce kurban verilen bir ülkede yaşıyoruz. Bunun yanında iş ve ev kazaları, şiddet olayları, deprem ve diğer afetler nedeniyle oluşan kayıplar da küçümsenmeyecek sayıdadır. Ancak bunlardan daha acı olanı ise yanlış ilkyardım uygulamaları nedeniyle insanlara yarar yerine zarar verilmesidir. Ölümlerin ve kalıcı sakatlanmaların büyük çoğunluğu panik ve kargaşanın hakim olduğu ilk dakikalarda yanlış müdahale ve karga tulumba taşıma sırasında gerçekleşmektedir.

 

Olay yerinde ilk beş dakika içinde doğru ilkyardım uygulaması ile ölümleri en aza indirmek mümkündür. Hasta / Yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlanmaları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım gereklidir. İlkyardımın doğru yapılabilmesi için de İlkyardım Eğitimi zorunludur.

 

 

Neden İlkyardım?

 

Türkiye'de 2014 yılında 1.119.010 trafik kazası olmuş. Bu kazalarda 3.524 kişi hayatını kaybetmiştir. 285.059 kişi yaralanmış. Ölümlerin yaklaşık %50 si taşıma sırasında olmuş. Türkiye de her yıl trafik kazaları sonucu yaklaşık 6.000-6500 kişi olay yerinde ölmekte,150.000 kişi yaralanmaktadır. Kalıcı sakatlanmaların ve ölümlerin büyük çoğunluğu panik ve kargaşanın hakim olduğu ilk dakikalarda ve yanlış müdahale ve karga tulumba taşıma sırasında gerçekleşmektedir.

 

İlkyardım bilinciyle bu durumun büyük ölçüde düzeltilebilir.ölüm ve sakatlanmaların azaltılması mümkün olur.Trafik kazlarında ölümlerin % 10 ilk 5 dk.da (bu vakaların % 18-25 i yeterli müdahale ile kurtarılabilecek vakalardır) % 50 kadarı ise ilk 30 dk da meydana geliyor.

 

İlk yardım eğitimlerimiz, en az ilkokul mezunu olma şartı aranan 16 saatlik Sağlık bakanlığı onaylı 3 yıl geçerli olan bir eğitim programıdır.

 

 

Eğitimin Amacı


Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak.


Eğitim Süresi

2 Gün - 16 Saat 

 

Katılımcı Sayısı

En az 10, En fazla 20 kişi


Eğitim Materyalleri

İlkyardım Eğitim Kitabı, Erişkin-Çocuk-Bebek Temel Yaşam Desteği Mankeni, İlkyardım Malzemeleri


Gerekli Belgeler

Bir adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi


Eğitim İçeriği

 

Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Kanamalarda İlkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Hasta/ Yaralı Taşıma Teknikleri

 Diğer İlkYardım Eğitimleri Kursları

» İlk Yardım Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi