Uzaktan Eğitim İleri Web Programcısı Yetiştirme Kursu

Uzaktan Eğitim İleri Web Programcısı Yetiştirme Kursu

Web programcısı yetiştirme kursunu başarı ile tamamlamış olduğunu belgeleyenlerin katıldığı bu programda kursiyerlerden XML ile J2EE’ i oluşturan çeşitli rollerin özellikleri ve teknolojilerini , .NET platformunu, SOAP(Simple Object Access Protocol) ve UDDI(Universal Description, Discovery and Integration) kavramaları, XML in gerekliliğini, .NET ortamına duyulan ihtiyacı, C# dilini ve söz dizimini ve .NET platformundaki yerini kavramaları,ASP.NET sayfalarını oluşturabilmenin yanında Webforms’u kullanmaları, Java sunucu sayfaları kullanarak basit, etkin ve etkileşimli web sayfaları hazırlamayı, çok katmanlı istemci ve sunucu ortamları arasında iletişimi sağlayan bileşenleri ve .NET uygulamalarındaki güvenlik konularını vb. gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

 

 

Kimler Katılabilir ?

 

·         En az lise Mezunları ,

·         Web programcılığı sertifikası olanlar, 

·         Orta öğrenimde İngilizce eğitimi alanlar

 

 

Eğitim Programı :

 

 

  A.   JSP   (JAVA SERVER PAGES)   İLE DİNAMİK SAYFALAR OLUŞTURMA

 

1. Etkileşimli Web Sayfalarının Fonksiyonelliği ve İnteraktif Web

Sunucularının Mimarisi

2. JSP Oluşturma

3. JSP Etiketlerini ve Betikleri Kullanma

4. JSP'de Javabeans Kullanma

5. JSP Tabanlı Değişik Uygulama Modelleri

6. JSP’de Oturum izleme Mekanizmaları

7. JSP’de JDBC  (Java Data Base Connectivity)

 

 

  B.    EJB (ENTERPRISE JAVABEANS)    KULLANARAK    “İŞ MANTIĞI” PROGRAM LAMA       

 

1. Kurumsal Hesaplama               

2. EJB’nin Mimarisi         

3. EJB Mimarisinde      "Transaction", "Session Management", "Security"   ve "Concurrency"   Kavramları

4. "Container-Managed Persistence",  "Beans-Managed Persistence"    Kavramları

5. Arayüz Tanımlama,      "Session Beans"    ile   "Entity Beans Yazılımı ve EJB istemcisi Oluşturma

6. EJB’yi Kullanan Dağıtık ve Çok Katmanlı İş Uygulamalarının Mimarisi

7. Hareket Yönetimi

8. Çok Katmanlı istemci ve Sunucu Ortamları Arasında İletişimi Sağlayan Bileşenleri Oluşturma

 

 

C. J2EE  (JAVA 2 PLATFORM ENTERPRISE EDITION)

 

1. J2EE Mimarisi

2. J2EE’nin Çeşitli Bileşenleri

3. J2EE’nin İçerdiği Teknolojiler

4. J2EE’nin Faydaları

5. J2EE Uygulamalarının Paketlenmesi

6. JSP Uygulamasının Konuşlandırılma Süreci

7. J2EE,     Geliştirme Senaryolarına Nerede ve Nasıl Uygun Düşer.

 

 

D.    XML  (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE)

 

1. XML Kullanımı ve Doğru Yapıdaki Örnekler

2. XML Dökümanı Oluşturma

3. CSS (Cascading Style Sheet)  ve XSL  (Extensible Stylesheet Language)   Kullanarak XML Dökümanı Görüntüleme

4. CSS İle HTML (Hypertext Markup Language) ve XML Kullanmak, XLST İle Dönüştürme

5. Güncel XML Standartları

6. Doküman Tipi Tanımlama(DTD)

7. İsim Boşlukları ve Şemaları

 

 

E. .NET’E GİRİŞ

 

1. .NET Benzeri Ortamlara Duyulan İhtiyaç

2. .NET’in Çeşitli Bileşenleri

3. .NET’e Ait Değişik Bileşenlerin Rolleri

 

 

F.   C# (C SHARP)  İLE PROGRAMLAMA

 

1. C# ile Program Yazma

2. C#'da Konsol Uygulamaları Oluşturma

3. Değer-Tipi Değişkenler ve Kullanıcı-Tanımlı Değişkenler

4. Değişik Tiplerdeki Kontrol İfadeleri

5. C#'Da Görsel Fonksiyonlar Yanında Aşırı Yükleme,    Kalıtım ve Çok-Şekilcilik Özelliklerinin Gerçekleştirilmesi

6. .NET tabanlı sınıf kütüphanelerini gerçekleştirme

7. Yetki aktarıcılar,   çeviriciler ve indekslerle çalışma

 

 

G. VB.NET   (VISUAL BASIC.NET)   İLE PROGRAMLAMA

 

1. VB.NET’te Konsol Uygulamaları

2. VB.NET’te Değişken,   Dizi ve Operatör Tanımlama

3. Hataları İşleme

4. VB.NET’teki Yetki Aktarıcı Kavramlarını Gerçekleştirme

5. VB.NET’te Aşırı Yüklenme,  Üzerine Yazma,  Görsel Metotlar ve Arayüzler Gibi Nesne Tabanlı Programlama Özelliklerini Gerçekleştirme

 

 

H.   WINFORMS İLE UYGULAMA GELİŞTİRME

 

1. Winforms Kullanılan Bir Uygulama İçin Baştan Sona Tasarım Yapma

2. Bir Veri Kaynağına Bağlanabilmek İçin ADO.NET Kullanma

3. Winform İçinde,  C#  ya da VB.NET Kullanarak Kod Yazma

4. VS.NET Ve SQL Server 2000 Kullanarak Bir İstemci Sunucu Uygulaması Tasarımı,  Gerçekleştirimi ve Sunumunu Yapma

 

 

I.   ASP.NET ve WEBFORM

 

1. İstemci-Sunucu ve Http (Hypertext Transfer Protocol)           

2. ASP Oluşturma           

3. ASP’de Veri Tabanından Verilere Erişme        

4. ASP. NET’in ASP’ye Göre Yeniliklerini Belirtme            

5. ASP.NET Kullanan Veri Tabanını ADO.NET İle Gerçekleştirme              

6. Web Formları Oluşturma       

7. Web Hizmetleri Oluşturma   

 

 

J.   COM+      (COMPONENT OBJECT MODEL)  VE MSMQ (MICROSOFT MESSAGE-QUEUE)

 

1. Dağıtık Sistemlerin Evrimi

2. Windows’un DNA Mimarisi ve NET İle İlişkisi

3. COM+  Mimarisi

4. COM  +'un Yeni Özellikleri ve Bunların. NET Çevirici Dillerin- de Gerçekleştirimi

5. COM+  Bileşenleri Oluşturma ve Konuşlandırma

 

 

K.   İLERİ. NET PROGRAMLAMA

 

1. .NET Bileşenleri Oluşturma

2. COM+  Üzerinde. NET Bileşenleri Konuşlandırma

3. Windows Hizmetleri Oluşturma

4. XML ile Nesne Serileştirme

5. NET Uzaktan Erişimde Dağıtık Uygulamalar Oluşturma

 6. Mobil Araçlar İçin Web Sayfalan Oluşturma

 

 

L. WEB HİZMETLERİ,       SOAP     (SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL)    VE UDDI       (UNIVERSAL DESCRIPTION, DISCOVERY AND INTEGRATION)

 

 1. Hizmet Tabanlı Programlama

2. Web Hizmetlerinde XML,   SOAP,    WSDL    (Web Services Description Language)  ve UDDl’nin Rolü

3. Web Hizmetleri Çalışması

4. SOAP Mesajlaşması

5. UDDİ Çalışması ve Mimarisi

 

 

 N. .NET’TE GÜVENLİK

 

1. .NET içindeki güvenlik artırımını inceleme

2. .NET ortamındaki güvenlik özelliklerini gerçekleştirme

 

 

Programa Başvurmak için Gerekli Olan Belgeler ;

 

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Web programcılığı sertifikası
- İngilizce eğitimi aldığına dair belge
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

 

 

Uzaktan Eğitim İleri WEB Programcısı Yetiştirme Kursu,  Toplam  Süre : 352 Saat olup,

 

 Diğer Uzaktan Eğitim Bilgisayar Kursları Kursları

» Uzaktan Eğitim Bilgisayar İşletmeni Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim Bilgisayar Programcısı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim Autocad Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu
» Uzaktan Eğitim 2 ve 3 Boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu
» Uzaktan Eğitim E-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim Web Programcısı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim İleri Web Programcısı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim İşlemci / Sunucu (Client/Server) Programcısı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim Windows Ağ ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi