Uzaktan Eğitim İşlemci / Sunucu (Client/Server) Programcısı Yetiştirme Kursu

Uzaktan Eğitim İşlemci / Sunucu (Client/Server) Programcısı Yetiştirme Kursu

Kursiyerlerimiz bu programı başarıyla tamamladıklarında yazılım geliştirme tekniklerini ve Java programlama dilinde yazılmış programların içindeki gömülü SQL deyimlerini tanımaları, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerini, yazılım doğruluğunu, geçerliliğini kontrol ve test etmeyi UML ile Nesne Tabanlı analizi ve tasarım, Developer 6.0 başlangıç aracı ile İntranet üzerinde uygulamaları plana göre yerleştirilmesini öğrenip, gerçekleştirebileceklerdir.

 

 

Kimler Katılabilir ?

 

·         En az lise mezunu olanlar.  

·         Orta öğrenimde ingilizce eğitimi alanlar. 

·         Bilgisayar eğitimi aldığını belgeleyenler. 

 

 

Eğitim Programı :

 


A. YAZILIMIN PRENSİPLERİ

 


1.Yazılım Kavramı
2.Yazılım Geliştirme İçin Kullanılan Çeşitli Yöntemler ve Örnekleri/Paradigmalar
3.Yazılım Projesinin Gereksinimlerini Analiz Etme
4.Sistem Tasarımı, Tasarım Belirtimleri ve Prosedürleri Yapma
5.Tasarım Metodolojileri, Avantajları, Dezavantajları ve Projelere Uygunluğu
6.Konfigürasyon Yönetimi
7.Yazılım Bakımı Hakkında Temel Kavramlar
8.Bitmiş Projelerde Bakım ve Onarım ( Süreci, Kuralları, Maliyet Tahmini, Değişim Mühendisliği, Geriye Doğru Mühendislik )
9.Yazılımında Bilgisayar Destekli Yazılım Araçlarının Kullanımı
10.Nesne Tabanlı Yazılımın Temel Kavramları

 

 

B. UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) ile NESNE-TABANLI ANALİZ ve TASARIM (OOAD, OBJECT ORIENTED ANALYSIS & DESIGN)


1. Nesne Tabanlı (Object-Oriented) Yaklaşım
2. Nesne Tabanlı Analiz ve Tasarım Başlangıcı, UML Tanıtımı
3. İhtiyaç Analizi Yapma
4. Olusturulacak Nesneler ve Kullanılacak Sistem Nesnelerinin Analizini Yapma
5. Sistem Tasarlama
6. OOAD (Object Oriented Analysis & Design) ve UML’nin  Avantajları ve Dezavantajları
7. Çeşitli Modeller ve Diyagramlar
8. Diyagram Tiplerini Değerlendirme, Oluşturma

 

 

C. YAZILIM PROJESİ YONETİMİ1. Yazılım Yönetimi İşlemi
2. Proje Süresince İzleme, Kontrol Etme, Maliyetlendirme ve  Çabuklaştırma Faaliyetleri
3. Kilometre (Yapı) Taşlarını Belirleme
4. Yazılım Projelerini Planlama ve Yönetme
5. Farklı Proje Maliyetini Hesaplama Teknikleri
6. Çeşitli Yazılım Hesaplama Modelleri Arasındaki Farklılıkları Ayırt Etme
7. Kritik Aktivitelerle Paralel Yürütülmesi Gereken Aktiviteler
8. Riskten Sakınmak İçin Önlem Olarak Belirlenecek Ölçümler
9. Projedeki Risk Yönetiminin Yönetilmesi
10. Çeşitli Proje Programlama Teknikleri
11. Planlama ve Yönetim Araçlarını Seçme ve Kullanma

 

 


D. MICROSOFT PROJECT ile PROJE UYGULAMA

 

1.Yazılım Geliştirme Projesindeki Konulara Gene! Bakış
2.Projeyi Tanımlama
3.Proje Aktivitelerini Planlama
4.Proje Takvimi
5.Alt Görevler ve Kendi Kendini Tekrarlayan Görevleri İçeren Görev Listesi Oluşturma
6.Kilometre Taşları ve Son Tarihi Oluşturma
7.Kaynak Gereksinimlerini Hesaplama
8.Proje Maliyetini Hesaplama
9.Kısıtları Silme, Ekleme ve Değiştirme
10.Risk Yönetimi Planı Oluşturma
11.Sureyi Hesaplamak İçin PERT (Program Evaluation And Review Technique) Kullanma 
12.Görüşleri Kullanarak Proje Verisini Değerlendirme
13.Raporlan Kullanarak Proje Verisini Analiz Etme
14.Projeyi Yönetme ve Takip Etme
15.Projenin Kapanış İşlemi

 

 


E. YAZILIM KALİTE GUVENCESİ

 

1.Kalite ve Devamlı Gelişme Arasındaki ilişki
2.Kalite Karakteristikleri ve Kılavuz Kullanma 
3.Kalite Teknikleri
4.Kalite Yönetimi Sisteminin Bileşenleri
5.Kalite Şartları ve Testi Yapma
6.Kalite Planlan
7. Yazılım Ömür Çevriminin (SDLC, Software Development Life Cycle) Çeşitli Bölümlerinde Kullanılacak Kalite Kontrol Teknikleri
8. Kalite Kuralının Çeşitli Yönleri
9. Firma Yönetimi ve Kalite Ölçütlerinde Kilit Kavramlar
10. Farklı Kalite Sertifikalan ve Kalite Yönetimindeki Farklı Sorumlulukları Olan İnsanların Rolleri

 

 

 

F. YAZILIM DOGRULUGUNU, GEÇERLİLİĞİNİ KONTROL ve TEST ETME

 


1.Proje İçin Yazılım Gereksinimleri 
2.Statik Analiz Yerine Getirme 
3.Çeşitli Test Etmenin Önemi 
4.Yazılım Test Etmenin Önemi 
5.Test Durumu Tasarım Teknikleri
6.Test Etmek İçin Üç Temel Organizasyonel Yaklaşım

 

 


G. İLİŞKİSEL VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (İVTYS) KAVRAMLARI

 

1.Veri Modeli Sınıflandırması 
2.Veri Tabanı Yönetimi için İhtiyaçlar 
3.IVYTS Sisteminin Bileşenlerini Saptama 
4.IVYTS ile Bağlantılı Olarak Farklı Koşullar ve Kavramlar 
5.Tablolarda Normalizasyon İşlemi 
6.Veri Tabanları İçin Kavramsal Modelleme Yapm 
7.İlişkisel Veri Modelleme Yapma 
8.Veri Tabanı Modellerine Dayalı, Uygun Veri Tabanı Tasarlama

 

 

 

H. İSTEMCİ/SUNUCU KAVRAMLARI

 

1.İstemci/Sunucu Ağ Teknolojisi İçin İhtiyaç 
2.Farklı İstemci/Sunucu Bileşenlerini Saptama
3.Farklı Geliştirme Araçları ve Durum Araçlarını Kategorize Etme 
4.Konuyla Bağlantılı Terminoloji

 

 

 

 

I. ORACLE 8İ’ye GİRİŞ


1.İlişkisel Veri Tabanları Kavramları
2.Veri Tabanı Nesneleri Oluşturma ve Koruma
3.Veriyi Kullanma, Alma ve Depolama 
4.Çoklu Formlar, Raporlar Veri Yönetimi Uygulamaları Tarafından Paylaşabilecek PL/SQL(Procedural Language Extension To SQL)Bloklarının Uygulama Kodunu  Oluşturma
5.İleri Düzey SQL Cümlecikler Yazma
6.PL/SQL Prosedürleri, Fonksiyonlar ve Paketlemeler Oluşturma
7.PL/SQL Program Birimleri ve Veri Tabam Tetikleyicileri Oluşturma ve Yönetme
8.Oracle 8i' de Yeni Özellikler
9.Veri Sözlüğü Görüşleri 
10. Sistemi ve Nesne Ayrıcalıklarını/imtiyazlarını Yönetme

 

 


J. UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİ UZMANLIĞI

 

1.Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI, Graphical User Interface) Ortamı  İçin İnteraktif Uygulamalar Tasarlama
2.Kullanıcı Girdi Ögeleri Örneğin Kontrol Kutulan. Liste Ögeleri ve Radyo  Gruplan Gibi Şekilleri Özelleştirme
3.Olay Bağlantılı Tetiklemeyi Oluşturarak Veri Girişini Değiştirme
4.Project Builder Kullanarak Modüllerde Çoklu İşlemler ve Uygulama Dosyalarını  Yönetme
5.Çoklu-Form Uygulamaları Oluşturma
6.İstemci/Sunucu Alanında Çeşitli Standart ve Özel Raporlar İnşa Etme

 

 


K.SQLJ ile ORACLE 8i

 

1.SQLJ Programlamanın Yapısı, Fonksiyonu ve ihtiyaç
2.Java Paketleri ve İçerdiği Sınıflar
3.Java Programlan içerisinde SQL Cümlecikleri Açıklama
4.Java Programlarında Gömülü SQLJ Programlan Yazma

 

 

 

Eğitim Programı için Gerekli Olan Belgeler ;

 

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- İngilizce ve bilgisayar eğitimi aldığını belgeleyenler
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

 

 

Uzaktan Eğitim İşlemci / Sunucu (Client/Server) Programcısı Yetiştirme Kursu,  Toplam  Süre : 264 Saat Diğer Uzaktan Eğitim Bilgisayar Kursları Kursları

» Uzaktan Eğitim Bilgisayar İşletmeni Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim Bilgisayar Programcısı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim Autocad Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu
» Uzaktan Eğitim 2 ve 3 Boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu
» Uzaktan Eğitim E-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim Web Programcısı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim İleri Web Programcısı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim İşlemci / Sunucu (Client/Server) Programcısı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim Windows Ağ ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi