Uzaktan Eğitim Eğiticinin Eğitimi Kursu

Uzaktan Eğitim Eğiticinin Eğitimi Kursu

Bu eğitim programında kurumlarda eğitim veren eğitmenlere veya verecek olan eğitmen adaylarına bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmak, yetenekleri ve bilgilerinin elverdiği alanlarda kendilerini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmaları ve eğitim sonrası etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 

 

 

Kimler Katılabilir ?

 

En az lise mezunları katılabilir.

 

 

Eğitim Programı :

 

A. KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 


1. Öğrenme 
2. Önce İnsan 
3. Öğretim 
4. Eğitim 
5. Entellektüel Sermaye 
6. Yüksek Geri Dönüşlü Eğitim 
7. Sürekli Öğrenme 

 


B. REKABET AVANTAJI OLUŞTURMADA EĞİTİMİN ROLÜ 

 


C. KURUMLARIN REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE GELİŞTİRECEKLERİ 


ÇALIŞMA ALANLARI 
1. Global Alan 
2. Kalite 
3. Toplumsal Rollerdeki Değişmeler 
4. Yüksek Performanslı İş Sistemi (Teknoloji) 

 


D. ÖĞRENME TEORİLERİ 


1. Pekiştirme Teorisi 
2. Sosyal Öğrenme Teorisi 
3. Hedef Belirleme Teorisi 
4. İhtiyaç Teorileri 
5. Beklenti Teorisi 
6. Yetişkin Öğrenme Teorisi 
7. Bilgi-İşlem Teorisi 

 


E. ÖĞRENME SÜRESİ 


1. Beklenti 
2. Algılama 
3. Aktif Depolama 
4. Anlamsal Şifreleme 
5. Uzun dönem Depolama 
6. Hatırlama 
7. Genelleştirme 
8. Memnuniyet 

 


F. ETKİN EĞİTİM PROGRAMLARI TASARIMINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR

 
1. Eğitim Ortamı 
2. Oturma Düzeni 
3. Program Tasarımı 
4. Kurs Parametreleri 
5. Hedefler 
6. Detaylı Ders Planı 
7. Öncelikler 
8. Ders Planının Gözden Geçirilmesi 

 


G. EĞİTİMDE ETKİNLİĞİ ARTIRMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 


1. İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler) 
2. Sürecin Katılımcılara Göre Belirlenmesi 
3. Yeni Davranışların Yararları 
4. Yaşamla Bağlantıların Sunulması 
5. İçsel Motivasyon Gücünün Vurgulanması 

 


H. STRATEJİK EĞİTİM İ. ÖĞRENME DÖNGÜSÜ J. ÖĞRENMENİN YOLLARI 


1. Aktif Dinleme 
2. Materyalleri Kullanma 
3. Not Alma 
4. Sorular Sorma 

 


K. ÖĞRENME, BECERİ GELİŞTİRME, UNUTMA VE TRANSFER EĞRİLERİ


2. GÜN 


A. ÖĞRENME KURAMLARI 


1. Davranışçı Kuramlar 
2. Bilişsel Kuramlar 

 


B. BİLİŞSEL KURAMLARA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 


1. Anlatma Yöntemi 
2. Soru-cevap Yöntemi 
3. Sorun Çözme Yöntemleri 
a. Tümevarım 
b. Tümdengelim 
c. Analiz Yöntemi 
d. Sentez Yöntemi 
e. Analoji 
4. Rol Oynama Yöntemi 
5. Eğitici Drama Yöntemi 
6. Tartışma Yöntemi 
7. Örnek Olay İncelemesi Yöntemi 
8. Proje Yöntemi 
9. Beyin Fırtınası Yöntemi 

 


C. NÖRO LENGÜİSTİK PROGRAMLAMA (NEURO LİNGUİSTİC PROGRAMMİNG) 


1. NLP’nin Tanımı ve Önemi 
2. NLP’nin Kişiye Kazandırdıkları 
3. Etkin İnsan Olmak İçin NLP

 

Uzaktan Eğitim Eğiticinin Eğitimi Kursu, Toplam Süre :  30 SaatDiğer Öğretmenlik ve Öğretim Kursları Kursları

» Uzaktan Eğitim Eğiticinin Eğitimi Kursu
» Uzaktan Eğitim Aile Danışmanı Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi