Uzaktan Eğitim Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Kursu

Uzaktan Eğitim Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Kursu

İthalat ve ihracat işlemleri konusunda uluslararası mal alım-satım bağlantılarının kurulmasını sağlayan ve gerekli olan sözleşmelerin hazırlanması için yapılan çalışmalarda ara eleman olarak görev yapan kişidir. Bu eğitimi alan kişiler ithalat ve ihracatla uğraşan şirketlerde görev alabilirler. Yabancı dil bilgisi çok iyi olanlar kariyerlerinde yurt dışı görevleri gibi artı konumlar kazanabilirler.

 

 

Kimler Katılabilir ?

 

En az lise mezunu olan herkes katılabilir.

 

 

Eğitim Programı :

 

·         Girişimcilik ve Kariyer Olarak “Dış Ticaret Mesleği”

·         Dış Ticarete Nasıl Başlamalı?

·         İşletmeleri Dış Ticarete İten Nedenler

·         İşletmelerin Globalleşmesi

·         Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Beklentiler

·         Dünya Ticaret Örgütü, Kurallar ve Dış Ticaret Uygulamalarına Etkisi

·         AB’nin Yapısı ve Güncel Durumun Dış Ticaretimize Yansımaları

·         Türkiye-AB Ticari İlişkileri (Gümrük Birliği, Müzakere Süreci ve Dış Ticaret)

·         Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Uygulamadaki Önemi

·         Dış Ticarete Hizmet Veren Kurumlar

·         İhracatçı / İthalatçı Şirket Kuruluşları

·         Dış Ticaret Şirketleri, İhracatçılar ve KOBİ’ler Açısından Önemi

·         İhracat Yöntemleri

·         İhracat Türleri

·         Dış Ticarette Risk Kavramı

·         Uluslararası Ticarette Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar ve Tahkim

·         Dış Ticarette Önemli Belgeler

·         İthalat Sistemimizin Çerçevesi

·         İthalat Türleri

·         İthalat Rejiminin ve İthalat Tebliğlerinin Analizi

·         Malların Tanımı

·         Gümrük Tarife Pozisyonları

·         İstatistiklerden Yararlanma

·         İthalatta Haksız Rekabetten Korunma (Anti-damping vb.)

·         Serbest bölgelere tanınan avantajlar

·         Uluslar arası ticarette teslim şekilleri ve uygulama

·         Uluslar arası ticarette ödeme şekilleri ve uygulama

·         İhracatta alternatif finansman araçları

·         Eximbank kredi programları ve uygulaması

·         Özellikli Krediler

·         Eximbank Sigorta ve Garanti Programları ve Uygulaması

·         Uluslararası Pazarlama

·         Gümrük İşlemleri

·         Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

·         İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

·         İhracatta Vergi, Resim ve Harç İstisnaları

·         İhracatta KDV İadesi

·         Dış Ticarette yazışma teknikleri

·         İnternet ortamında müşteri bulma teknikleri

·         Nakliye ve Lojistik

·         Navlun ve Sigorta Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama

 

Uzaktan Eğitim Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Kursu, Toplam Süre : 64 Saat

 Diğer Muhasebe ve Finansman Kursları Kursları

» Uzaktan Eğitim Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi