Uzaktan Eğitim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Uzaktan Eğitim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Muhasebe ile ilgili belgeleri bilgisayara kaydeden, zamanı gelmiş vergilerin ödenmesini sağlayan, çalıştığı işyerinin kıymetli evrak, harç, borç ve alacaklarını takip eden firmanın kurumlarla olan yazışmalarını hazırlayan kişidir. Muhasebe paket programlarını kullanır. Mali tabloları düzenler. Belgelerin dosyalanması, korunması ve yedekleme işlemlerini yapar. İşletmenin mal varlığını çıkarmak amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini yapar, işletmenin kar ve zarar tablolarını düzenler. 

 

 

Kimler Katılabilir ?

 

En az lise mezunu olan herkes katılabilir.

 

 

Eğitim Programı :

 

1.  HAFTA İŞE BAŞLAMA

2. HAFTA: MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELERLE İLGİLİ UYGULAMALAR

3. HAFTA: VERGİ HUKUKU

4. HAFTA: TİCARİ DEFTERLER, BEYANNAMELER ve VERGİ CEZALARI

5. HAFTA: İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 

6. HAFTA: SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE BAĞ-KUR KANUNU

7. HAFTA: GENEL MUHASEBE VE TEKDÜZEN HESAP PLANI UYGULAMASI

8. HAFTA: TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİ

9. HAFTA: DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE UYGULAMA

10. HAFTA: BİLGİSAYARLA MUHASEBE

11. HAFTA: İSLETME DEFTERİ VE PERSONEL MODÜLÜ

12. HAFTA: GENEL MUHASEBE MODÜLÜ

13. HAFTA: UYGULAMALAR

14. HAFTA: MUHASEBE ENTEGRASYONU VE DEMİRBAŞ MODÜLÜ
 

Uzaktan Eğitim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Toplam Süre : 168 Saat

 Diğer Muhasebe ve Finansman Kursları Kursları

» Uzaktan Eğitim Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Kursu
» Uzaktan Eğitim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi