SMMM

GENEL KÜLTÜR VE YETENEK    % 15

 

Türkçe - 7 SORU

Matematik - 8 SORU

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 5 SORU

 

 

ALAN BİLGİSİ % 85

 

 Muhasebe ve Denetim      % 50   Toplam: 58 SORU

 

     Finansal Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi   % 15    18 SORU

     Temel Kavramlar ve İlkeler
     Muhasebe Kayıt Araçları ve Defterler 
     Muhasebe Politikaları
     Mali Tablolar
     Hesaplar
     Tekdüzen Hesap Planı
     Dönen Varlıklar
     Duran Varlıklar
     Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
     Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
     Öz Kaynaklar
     Gelir Tablosu Hesapları
     Maliyet Hesapları
     Nazım Hesaplar
     Dönem Sonu İşlemleri
     Şirket Türleri
     Şirketlerin Kuruluşu
     Sermaye Artırımı
     Sermaye Azaltımı
     Devir
     Tasfiye
     Birleşme
     Kar Dağıtımı

 

     Muhasebe Standartları   % 5    6 SORU

 

     Maliyet Muhasebesi    % 8    10 SORU 

 

      Genel Esaslar
     Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi
     Giderler
     Giderlerin Dağıtım Esasları
     Sipariş ve Evre Maliyet Yöntemleri
     Standart Maliyet Yöntemi
     Maliyet Bilgilerinin Raporlanması
     Analizler
     İşletme Bütçeleri

 

     Mali Tablolar Analizi   % 7   8 Soru

     Finansal Tablolar
     Finansal Tabloların Analiz Teknikleri
     Finansal Tabloların Fiyat Hareketlerine Göre Düzeltilmesi

 

     Denetim % 15 16 Soru

     Denetim Kavramı ve Fonksiyonları
     Denetim Türleri
     Bağımsız Denetim
     Güvence Hizmetleri ve Diğer Denetim Benzeri Hizmetler
     Denetim Standartları
     Denetim Kanıtları
     Denetim Süreci
     Denetim Hedefleri
     Denetim Teknikleri
     Gerçeğe Aykırı Finansal Raporlama
     Denetimin Planlanması
     Denetim Programının Yürütülmesi
     Denetim Alanları İtibariyle Denetim İşlemleri
     Denetim Raporları

 

Ekonomi ve Maliye % 10 Toplam:12 Soru

      Ekonomi  % 5 6 Soru

      Kıtlık, Tercih ve Fayda
     Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
     Talep ve Arz Esnekliği
     Arz ve Talep Uygulamaları
     Tüketici Dengesi Analizi
     Üretim ve Maliyetler
     Tam Rekabet Piyasası
     Monopol
     Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
     Faktör Piyasaları
     Milli Gelirle İlgili Kavramlar
     Milli Gelir Denge Düzeyi
     Para Teorisi ve Politikası
     Uluslararası Ticaret Teorisi
     Uluslararası İktisat Politikası
     Döviz Piyasası
    Ödemeler Bilançosunun Tanımı
    İktisadi Kalkınma ve Büyüme

 

    Maliye % 5 6 Soru

   Maliye İlminin Esasları
   Kamu Ekonomisi
   Kamu Giderleri
   Kamu Gelirleri (Vergi Teorisi)
   Bütçe
   Devlet Borçları
   Yerel İdareler

 

Hukuk % 25 Toplam: 30 Soru

Meslek Hukuku 6 Soru 
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 6 Soru 
- Vergi Hukuku 6 Soru 
- Ticaret Hukuku 6 Soru 
- Borçlar Hukuku 6 Soru
 

Uzaktan Eğitim SMMM eğitim Kursu ; Toplam Süre : 273 SaatDiğer Diğer Sınavlara Uzaktan Hazırlık Kursları Kursları

» ALES ve DGS Kursu
» Banka Sınavları
» YDS
» Polislik ve Askeri Okul Hazırlık Kursları
» SMMM
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi