Uzaktan Eğitim Aile Danışmanı Kursu

Uzaktan Eğitim Aile Danışmanı Kursu

Aile danışmanları, bireylerin içinde geliştikleri aile sistemini ve ilişki içinde oldukları diğer sosyal çevreleri değerlendirme anlayışıyla yola çıkarak ailelere, çiftlere veya bireylere karşılaştıkları sorunlarda çözüme dönük değişime ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri kapsayan hizmeti sunabilen bilgi ve beceriye sahip olan kişidir. 

 

 

Kimler Katılabilir ?

 

- Sosyal Hizmetler,
- Psikoloji, 
- Sosyoloji, 
- Pisikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,
- Tıp,
- Hemşirelik, 
- Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun olan en az 4 yıllık lisans mezunları ve kurs programında belirtilen eğitim düzeyine sahip olan kişiler. 

 

 

Eğitim Programı :

 

·         Gelişim Alanları

·         Gençlik Dönemi

·         Aile Olma

·         Aile Yapısı

·         Uyum Problemleri

·         Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları

·         Sosyal Vaka Verileri

·         Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar

·         Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar

·         Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar

·         Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri

·         Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi

·         Çocuk Hakları ve Hukuku

·         Çocuk İstismar ve İhmali

·         Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar

·         Meslek Etiği

·         Araştırma Teknikleri

·         Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu

 

Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlı Kursu , Toplam Süre : 464 Saat Diğer Öğretmenlik ve Öğretim Kursları Kursları

» Uzaktan Eğitim Eğiticinin Eğitimi Kursu
» Uzaktan Eğitim Aile Danışmanı Kursu
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi