YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür.

 

Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının birçoğu da yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi gerekir.

 

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yüksekte çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur.

 

Bu doğrultuda, uzman ve konularında deneyimli  eğitmenlerimiz tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, eğitim programı hazırlanmakta ve çalışanlar teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.Eğitim sonunda MEB onaylı belge veya kurumumuz tarafından onaylı belge vermektedir.

 

Program Süresi : 40 Saat

 Diğer YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ Kursları

» YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi