YANGIN EĞİTİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin” 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlukılmaktadır.

 

Bu Program ile kursiyerlerin;


1. İtfaiyecilikle ilgili temel kavramlar tanmalar,
2. Yanma ve yangn ile ilgili kavramlar tanmalar,
3. Yanma ve yangn ile ilgili snflama tanmalar,
4. Yangn söndürmede kullanlan yöntemleri kavramalar,
5. Yangnlarn nedenlerini ve etkenlerini kavramalar,
6. Yangnlar önleyici tedbirleri almalar,
7. Yangn söndürmede kullanlan maddeler hakknda bilgi
edinmeleri,
8. Yangn söndürmede kullanlan araç gereç, malzeme ve
cihazlar tanmalar,
9. Yangn yerindeki tehlikeleri sezmeleri,
10. Yangnn neden olduu kayplar kavramalar,
11. Oluabilecek bir yangna ilk müdahaleyi doru olarak
yapmalar,
12. Yangn ihbar ve personel hareket biçimini kavramalar,
13. Kiisel koruyucu cihazlar ve teçhizat doru ekilde
kullanmalar,
14. Acil durum eylem plann kavramalar,
15. Yangna müdahale ekiplerini oluturmalar,
16. Yangna müdahale tekniklerini doru olarak uygulama
becerisi kazanmalar,
17. lk yardm ve kurtarma bilgisine sahip olmalar,
18. tfaiye araç ve gereçlerini tanmalar,
19. Fiilî yangn söndürme becerisi elde etmeleri
beklenmektedir.

 

Program Süresi : 20 SaatDiğer YANGIN EĞİTİMİ Kursları

» YANGIN EĞİTİMİ
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi